Jak napsat ideální životopis?

Získat zaměstnavatelovu pozornost není tak jednoduché, jak se může na první pohled zdát.

Projděte si následujících 5 tipů, které Vám pomohou získat Vaši vysněnou práci!

1. Neopakujte stále stejné informace

Vše si nejprve pořádně promyslete. Není protřeba ze sebe vychrlit co nejvíce informací. Váš potenciální zaměstnavatel by měl být schopný na první pohled vidět, že se o práci skutečně zajímáte. Jistá studie provedená společností TheLadders zjistila, že zaměstnavatelé věnují každému životopisu pouze 6 sekund pozornosti!

2. Dobře si svůj životopis uspořádejte

Ujistěte se, že Váš životopis je jednoduše strukturovaný, je třeba ho rozdělit do několika přehledných kategorií. Musíte být jasně rozpoznatelní. V horní části životopisu se většinou uvádí základní údaje o osobě:

  • jméno
  • adresa
  • emailová adresa
  • telefoní číslo apod.

Nezapomeňte také přizpůsobit Váš životopis pracovní pozici, o kterou se ucházíte. Některé informace pro Vás můžou být evidentní, ale ne pro zaměstnavatele, který prochází desítkami životopisů denně.

Rozdělte svůj životopis do následujících kategorií: pracovní zkušenosti, vzdělání a praxe, osobní dovednosti a přidejte vhodné dodatečné informace dle uvážení.

3. Zapracujte na správném uspořádání

Pokud chcete zapůsobit a udělat dobrý dojem, musí být váš životopis správně rozvržen.

Evropská unie vytvořila pro tyto účely vlastní šablonu strukturovaného životopisu, kterou doporučujeme využít. Odkaz na šablonu najdete zde.

4. Ukažte, proč jste právě vy ten nejlepší kandidát

I přes to, že by měl být Váš životopis co nejstručnější, neuvádějte pouze název předcházejících zaměstnavatelů. Uveďte podrobnosti o pracovní náplni. Mějte na paměti, že tato skutečnost je jedním s faktorů, zda budete správným kandidátem pro danou pozici.

5. Používejte chronologic členění

Kategorii pracovních zkušeností vždy uvádějte na první místo. Všechny pracovní zkušenosti čleňte dle data, nejvýše uvedena by měla být nejaktuálněji vykonávaná pozice. Neuvádějte příliš zastaralé údaje, zaměstnavatele zajímá kým jste nyní.

Pokud se budete těmito tipy řídit, zvýšíte pravděpodobnost, že právě Váš životopis bude tím vyvoleným.

Pokud máte zájem poznat magická zákoutí Irska a zároveň získat cenné pracovní zkušenosti shlédněte naši současnou nabídku stáží a Au Pair programů!

Categories:


Uncategorized